IFOsoft

Inštalácia aktualizácie

9.10.2007
Kde začať pri inštalácii aktualizácie programu IFOsoft?

Skontrolujte verziu programového vybavenia, v ktorej pracujete a ktorú chcete aktualizovať. V pokynoch sa stále uvádza, ktorej verzie programového vybavenia sa aktualizácia týka. V programe, v ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÁCH, potvrďte operáciu AKTUALIZÁCIA PROGRAMU UPDATE. Zadajte cestu k aktualizačným súborom, napr. A:\ ak súbory máte na diskete. Pokiaľ ste uviedli správnu cestu, program odštartuje aktualizáciu. Ponukne popis aktualizácie a vykoná update. Po úspešnej aktualizácii, program ohlási ukončenie. Zatvorte program a opätovne odštartujte. Pod menu sa zobrazí zmena verzie.

webdesign a správa • miskerik.sk