IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Inštalácia aktualizácie

Kde začať pri inštalácii aktualizácie programu IFOsoft?

Skontrolujte verziu programového vybavenia, v ktorej pracujete a ktorú chcete aktualizovať. V pokynoch sa stále uvádza, ktorej verzie programového vybavenia sa aktualizácia týka. V programe, v ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÁCH, potvrďte operáciu AKTUALIZÁCIA PROGRAMU UPDATE. Zadajte cestu k aktualizačným súborom. Pokiaľ ste uviedli správnu cestu, program odštartuje aktualizáciu. Ponukne popis aktualizácie a vykoná update. Po úspešnej aktualizácii program ohlási ukončenie. Zatvorte program a opätovne odštartujte. Pod menu sa zobrazí zmena verzie.

webdesign a správa • miskerik.sk