IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

eKasa - koniec platnosti certifikátu

V prípade ak Vám eKasa alebo program IFOsoft oznámi blížiaci sa koniec platnosti certifikátu v eKase, po prihlásení sa na Finančnú správu v sekcii eKasa je potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje. Ak vlastníte viac ako jednu eKasu, autentifikačné údaje je potrebné požiadať pre každý kód pokladne osobitne. Pred generovaním certifikátu budete vyzvaní na zadanie hesla, ktoré si uložte. Heslo budeme potrebovať na import do eKasy. Ak už máte vygenerované nové autentifikačné údaje neváhajte nás kontaktovať, aby sme mohli uvedené údaje importovať do eKasy. Pokiaľ platnosť certifikátu vyprší, pokladňa bude zablokovaná. Ďalší predaj bude možný až po naimportovaní nových autentifikačných údajov.

Riešenia problémov s nahrávaním autentifikačných údajov na pokladniciach Elcom nájdete na https://www.elcom.eu/podpora/casto-kladene-otazky/technicke-otazky/

webdesign a správa • miskerik.sk