IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Cenník platný od 01.07.2021

Cenník programového vybavenia pre podnikateľov vo formáte PDF

Cenník programového vybavenia pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie, bytové družstvá, bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov vo formáte PDF

Obchodné podmienky.

Reklamačný poriadok.

Programy pre podnikateľov

Programové vybavenieCenníková cenaOrientačná cena s DPH
Peňažný denník jednoduchého účtovníctva49,00 € 58,80 €
Podvojné účtovníctvo199,00 € 238,80 €
Pokladničný a bankový denník99,00 € 118,80 €
Faktúry a objednávky66,00 € 79,20 €
Saldokonto129,00 € 154,80 €
Evidencia DPH109,00 € 130,80 €
Evidencia majetku169,00 € 202,80 €
Mzdová agenda do 5 zamestnancov91,00 € 109,20 €
Mzdová agenda do 10 zamestnancov182,00 € 218,40 €
Mzdová agenda do 20 zamestnancov265,00 € 318,00 €
Príplatok za každého ďalšieho zamestnanca1,50 € / zam.1,80 € / zam.
Štatistika33,00 € 39,60 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti49,00 €58,80 €
Úkolové lístky99,00 €118,80 €
Homebanking66,00 €79,20 €
Evidencia prevádzky vozidla66,00 € 79,20 €
Správa registratúry100,00 € 120,00 €
Skladové hospodárstvo199,00 € 238,80 €
Objednávky tovaru166,00 € 199,20 €
PC-kasa (pokladničný sofvér)116,00 € 139,20 €
Komunik.modul pre e-kasu58,00 € 69,60 €
Kalkulácia cien jedál139,00 € 166,80 €
Riadenie autoservisu - evidencia zákaziek431,00 € 517,20 €
Predaj liehu100,00 € 120,00 €
Sledovanie tabakových výrobkov499,00 € 598,80 €
Sklad stavebného materiálu166,00 € 199,20 €
Výrobné kalkulácie497,00 € 596,40 €
Príprava dátových súborov pre vzdialený prenos 66,00 € 79,20 €
Import faktúr CHASTIA ako FV300,00 € 360,00 €
Import faktúr SKODA ako FV aj FP400,00 € 480,00 €
Import faktúr POHODA ako FV300,00 € 360,00 €
Import faktúr MRP ako FV300,00 € 360,00 €
Import faktúr P+M ako FV600,00 € 720,00 €

Pri legislatívnych zmenách dodávateľ poskytuje novú verziu programu (update) za poplatok podľa cenníka.

Programy pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie

Programové vybavenieZákladná cena bez DPH Zákl. cena s DPHdo 500 obyv. bez DPH do 200 obyv. bez DPH
Účtovníctvo pre obecné úrady199,00 €238,80 €139,30 €99,50 €
Pokladničný a bankový denník99,00 €118,80 €69,30 €49,50 €
Faktúry a objednávky66,00 €79,20 €46,20 €33,00 €
Evidencia majetku99,00 €118,80 €69,30 €49,50 €
Evidencia DPH99,00 € 118,80 €69,30 €49,50 €
Saldokonto99,00 € 118,80 €69,30 €49,50 €
Skladové hospodárstvo99,00 € 118,80 €69,30 €49,50 €
Evidencia obyvateľov, volebné zoznamy165,00 € 198,00 €115,50 €82,50 €
Dane z nehnuteľností, miestne poplatky165,00 € 198,00 €115,50 €82,50 €
Evidencia hrobových miest80,00 € 96,00 €56,00 €40,00 €
Správa registratúry50,00 € 60,00 €35,00 €25,00 €
Komunikácia DCOM - IFOsoft (PU, SR)70,00 € 84,00 €70,00 €70,00 €
Evidencia prevádzky vozidla33,00 € 39,60 €23,10 €16,50 €
Mzdová agenda199,00 € 238,80 €139,360 €99,50 €
Evidencia a vyúčtovanie nájomného v obecných bytoch199,00 € 238,80 €
Evidencia vodomerov pre domové odbery + fakturácia199,00 € 238,80 €

Pri legislatívnych zmenách dodávateľ poskytuje novú verziu programu (update) za poplatok podľa cenníka.

Programy pre bytové družstvá, bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov

Programové vybavenieCenníková cenaOrientačná cena s DPH
Nájomné 1-100 bytov199,00 € 238,80 €
Nájomné 101-300 bytov299,00 € 358,80 €
Nájomné 301-600 bytov398,00 € 477,60 €
Nájomné 601-1000 bytov547,00 € 656,40 €
Nájomné 1001-2200 bytov763,00 € 915,60 €
Nájomné 2201-3000 bytov896,00 € 1.075,20 €
Nájomné 3001-5000 bytov1.095,00 € 1.314,00 €
Nájomné nad 5001 bytov1.228,00 € 1.473,60 €
Merače 1-100 bytov60,00 € 72,00 €
Merače 101-300 bytov90,00 € 108,00 €
Merače 301-600 bytov120,00 € 144,00 €
Merače 601-1000 bytov150,00 € 180,00 €
Merače 1001-2200 bytov180,00 € 216,00 €
Merače 2201-3000 bytov200,00 € 240,00 €
Merače 3001-5000 bytov220,00 € 264,00 €
Merače nad 5001 bytov220,00 € 264,00 €
Fond opráv 1-100 bytov60,00 € 72,00 €
Fond opráv 101-300 bytov90,00 € 108,00 €
Fond opráv 301-600 bytov120,00 € 144,00 €
Fond opráv 601-1000 bytov150,00 € 180,00 €
Fond opráv 1001-2200 bytov180,00 € 216,00 €
Fond opráv 2201-3000 bytov200,00 € 240,00 €
Fond opráv 3001-5000 bytov220,00 € 264,00 €
Fond opráv nad 5001 bytov220,00 € 264,00 €
Vyúčtovanie 1-100 bytov140,00 € 168,00 €
Vyúčtovanie 101-300 bytov210,00 € 252,00 €
Vyúčtovanie 301-600 bytov280,00 € 336,00 €
Vyúčtovanie 601-1000 bytov380,00 € 456,00 €
Vyúčtovanie 1001-2200 bytov530,00 € 636,00 €
Vyúčtovanie 2201-3000 bytov770,00 € 924,00 €
Vyúčtovanie 3001-5000 bytov860,00 € 1032,00 €
Vyúčtovanie nad 5001 bytov982,00 € 1178,40 €
Evidencia údržby299,00 € 358,80 €
Kalkulácia ceny vyrobeného tepla a fakturácia282,00 € 338,40 €
Komunikácia so SIPO116,00 € 139,20 €
Komunikácia - poštový poukaz "E"149,00 € 178,80 €
Podklady pre externých spracovateľov tepla49,00 € 58,80 €
Členská evidencia a výpočet vyrovnávacieho podielu 199,00 € 238,80 €
Evidencia tech. stavu bytovdohodou dohodou
Import ZF SVODA VVS ako FP300,00 € 360,00 €
Import ZF SVODA PVS ako FP300,00 € 360,00 €
Import ZF TEPLO Chastia ako FP300,00 € 360,00 €

Pri legislatívnych zmenách dodávateľ poskytuje novú verziu programu (update) za poplatok podľa cenníka.

Cenník prác a služieb

SlužbaCenníková cenaOrientačná cena s DPH
Zaškolenie obsluhy k zakúpenému podsystému, poradenská činnosť25,00 €/hod 30,00 €/hod
Inštalácia programového vybavenia25,00 €/hod 30,00 €/hod
Servisný zásah-reinštalácia programu, nastavenie PC, výmena komponentov25,00 €/hod 30,00 €/hod
Individuálne poradenstvo, analýza dát25,00 €/hod 30,00 €/hod
Hromadné školenie a konzultácie (v školiacom stredisku IFOsoft, min.5 osôb)30,00 €/deň,osoba 36,00 €/deň,osoba
Uvedenie e-kasy do prevádzky €/ks25,00 €/hod 30,00 €/hod
Výmena CHDÚ 35,00 €/ks 42,00 €/ks
Programátorský zásah35,00 €/hod 42,00 €/hod
Inštalácia a údržba cudzieho SW 35,00 €/hod 42,00 €/hod
Antivírová kontrola, odvírenie počítača 35,00 €/hod 42,00 €/hod
Registračný, manipulačný poplatok5,00 €/hod 6,00 €/hod
Cestovné náklady0,30 €/km 0,36 €/km
zaslanie inštalačného CD poštou (na žiadosť zákazníka)6,00 €/ks 7,20 €/ks
Ponúkame možnosť outsourcingucena dohodou  

PRÍPLATKY:
Pracovná doba firmy IFOsoft s.r.o. je pondelok – piatok od 8.00 hod. do 16.30 hod.
Mimo pracovnej doby, t.j.:
- do 8.00 a po 17.00 hod. počas pracovného dňa je príplatok za práce 50%,
- sobota, nedeľa, sviatky je príplatok za práce 100%.

Viacnásobné inštalácie a zľavy

Pre podnikateľské subjekty pri zakúpení viacerých podsystémov, ktoré budú inštalované na jedinom počítači (single - user balíky s podvojným alebo jednoduchým účtovníctvom) sa poskytuje nasledujúca zľava:

Cenníková cenaPercento zľavy
nad 332,00 €10%
nad 664,00 €14%
nad 995,00 €18%

Základná licencia umožňuje nainštalovať program na jednom počítači. Za rozšírenie licencie fakturujeme 30% cenníkovej ceny na každý ďalší počítač (platí pre viac sólo počítačov aj sieťové terminály). Práce spojené s inštaláciou programu v sieti sa fakturujú zvlášť.

V cene programu je zahrnutá inštalácia programového vybavenia a príručka. Pri nákupe nad 332,- € bez DPH je aj základná inštruktáž k obsluhe programu v rozsahu dvoch hodín. Cena za zvláštne úpravy podľa potrieb zákazníka sa určí dohodou. Na všetky programové produkty sa poskytuje záruka 24 mesiacov, počas ktorej dodávateľ bezplatne opraví prípadné skryté chyby produktu. Servisné zásahy u používateľa, na ktoré sa nevzťahuje záruka (neboli spôsobené chybou v programovom vybavení), sa účtujú podľa platného cenníka. Minimálny faktúrovaný čas za servisný zásah je 0,5 hod.

Zakúpením aktuálnej verzie má zákazník bezplatne nárok na:

  • poradenské služby cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. - riešenie konkrétnych otázok k ovládaniu programu,
  • poskytovanie programových úprav (SP) v priebehu roka,
  • registračné poplatky na už zakúpené aktuálne licencie.

Do poradenských služieb cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu nepatrí napr.:

  • inštalácia a konfigurácia programu,
  • zaškolenie obsluhy,
  • účtovné, daňové a legislatívne poradenstvo,
  • riešenie problémov s HW používateľa,
  • hľadanie chýb v údajoch nahratých v programovom vybavení,
  • archivácia údajov ani spätná obnova údajov.

Tieto služby budú faktúrované ako samostatná služba zákazníkovi v zmysle platného cenníka.

webdesign a správa • miskerik.sk