IFOsoft

Novinky

Od 01. 01. 2018 je v platnosti nový cenník.

Dňa 19.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

Dňa 22.11.2017 sme splnili podmienky MV SR na posúdenie zhody elektronického informačného systému na správu registratúry IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu ako aj činnosti spojené so zverejnením v zozname na webovom sídle MV SR. Súčasne Vám oznamujeme, že prebieha skúšobná certifikácia na prepojení ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft, pričom finálna certifikácia je naplánovaná do konca roka 2017.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Do programu Štatistika je doplnený nový výkaz zisťovania o Úplných nákladoch práce ÚNP 1-01.

Firma IFOsoft ziskala certifikát pre IS DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Adobe Reader 11

PDFCreator v2.1.1

Kontrola xml formátov

TeamViewer v7

Úvod

* 16.01.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP07 pre verziu V17.01 - PU: Export súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok do RISSAM. Popis úprav.

* 09. 01. 2018 Update SP04 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V17.01

* 02.01.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP06 pre verziu V17.01 - PU: Export rozpočtu do RISSAM, DA: tlač rozhodnutí pre rok 2018 - TKO. Popis úprav.

* 20.12.2017 Informácia o certifikácii programového vybavenia Registratúra IFOsoft a ePodateľne DCOM: Dňa 19.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

* 12.12.2017 Informácia o certifikácii programového vybavenia Registratúra IFOsoft: Dňa 22.11.2017 sme splnili podmienky MV SR na posúdenie zhody elektronického informačného systému na správu registratúry IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu ako aj činnosti spojené so zverejnením v zozname na webovom sídle MV SR. Súčasne Vám oznamujeme, že prebieha skúšobná certifikácia na prepojení ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft, pričom finálna certifikácia je naplánovaná do konca roka 2017.

* 24.10.2017 - Voľby 2017
Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* 26.09.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP05 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* 25. 07. 2017 Update SP03 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V17.01

* 01.06.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP04 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. Používaním online komunikácie sa zrýchli a zjednoduší posielanie Mesačných výkazov do ZP. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte na: ifosoft@ifosoft.sk Viac informácií získate TU alebo www.dovera.sk

* 15.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP03 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

Hľadáme programátora. Požadujeme znalosť programovacieho jazyka python a SQL (PostgreSQL) na úrovni - pokročilý Kontakt: ifosoft@ifosoft.sk.

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* 11.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP02 pre verziu V17.01 - PU: FIN3-04 a FIN4-04. Popis úprav.

* 31. 03. 2017 Update SP02 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V17.01

* 31. 03. 2017 Update SP01 pre program Štatistika V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 13. 03. 2017 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 17.01
SP01 pre verziu V17.01 Popis úprav v SP01.

* 12. 03. 2017 Update SP01 pre Evidenciu bytov a jeho modulov V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 08. 03. 2017 Update SP01 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 27.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP01 pre verziu V17.01 - DA: Konverzia údajov - Dane a poplatky, REG: tlač spisových obalov. Popis úprav.

* 06.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP09 pre verziu V16.01 - PU: Výkaz o dani z nehnuteľnosti - export do RISSAM. Popis úprav.

* 27.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP08 pre verziu V16.01 - PU: export rozpočtu do RISSAM, výkaz FIN604. Popis úprav.

* 22. 12. 2016 Update SP05 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP05 pre verziu V16.01

* 05.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP07 pre verziu V16.01 - Import údajov - DCOM.- Popis úprav.

* 03. 10. 2016 Update SP04 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V16.01

* 23.08.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP06 pre verziu V16.01 - Evidencia pošty - aktualizácia registratúrneho plánu.- Popis úprav.

* 25. 07. 2016 Update SP03 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V16.01

* 21.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP05 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 3-04, 5-04, 6-04.- Popis úprav.

* 15.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP04 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 6-04.- Popis úprav.

* 06. 06. 2016 Update SP02 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V16.01

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu.
Mzdy - zmeny.
Mzdy pre začiatočníkov.

* 19.05.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP03 pre verziu V16.01 - Konsolidovaná ÚZ, DPH - kontrolný výkaz.

* 10. 05. 2016 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP03 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP03.

* 28.04.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP02 pre verziu V16.01 - RISSAM rozpočet - príprava podkladov (formát CSV)

* 20.04.2016 SP01 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP01 pre verziu V16.01 - Finančné výkazy I.Q 2016

* 24. 03. 2016 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP02 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP02.* 24. 02. 2016 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP01 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP01.

* 1.03.2016 SP06 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP6 pre verziu V15.01 - Volebné zoznamy - čistý pokračovací list

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

* 19.02.2016 SP05 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP5 pre verziu V15.01 - Základná finančná kontrola - PB, FA, PU. Popis úprav v SP05. Δ

* 18. 02. 2016 Update SP01 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V16.01 Opravená archivácia ELDP, zmenený Prehlad PDF z FSSR a iné drobné zmeny.

SEPA - koniec prechodného obdobia od 1.2.2016

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* Ponúkame Vám školenie na Evidenciu majetku. Termín.

webdesign a správa • miskerik.sk