IFOsoft

Novinky

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Do programu Štatistika je doplnený nový výkaz zisťovania o Úplných nákladoch práce ÚNP 1-01.

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Adobe Reader 11

PDFCreator v2.1.1

Kontrola xml formátov

TeamViewer v7

Úvod

* 24.10.2017 - Voľby 2017
Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* 26.09.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP05 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* 25. 07. 2017 Update SP03 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V17.01

* 01.06.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP04 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. Používaním online komunikácie sa zrýchli a zjednoduší posielanie Mesačných výkazov do ZP. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte na: ifosoft@ifosoft.sk Viac informácií získate TU alebo www.dovera.sk

* 15.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP03 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

Hľadáme programátora. Požadujeme znalosť programovacieho jazyka python a SQL (PostgreSQL) na úrovni - pokročilý Kontakt: ifosoft@ifosoft.sk.

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* 11.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP02 pre verziu V17.01 - PU: FIN3-04 a FIN4-04. Popis úprav.

* 31. 03. 2017 Update SP02 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V17.01

* 31. 03. 2017 Update SP01 pre program Štatistika V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 13. 03. 2017 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 17.01
SP01 pre verziu V17.01 Popis úprav v SP01.

* 12. 03. 2017 Update SP01 pre Evidenciu bytov a jeho modulov V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 08. 03. 2017 Update SP01 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 27.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP01 pre verziu V17.01 - DA: Konverzia údajov - Dane a poplatky, REG: tlač spisových obalov. Popis úprav.

* 06.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP09 pre verziu V16.01 - PU: Výkaz o dani z nehnuteľnosti - export do RISSAM. Popis úprav.

* 27.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP08 pre verziu V16.01 - PU: export rozpočtu do RISSAM, výkaz FIN604. Popis úprav.

* 22. 12. 2016 Update SP05 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP05 pre verziu V16.01

* 05.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP07 pre verziu V16.01 - Import údajov - DCOM.- Popis úprav.

* 03. 10. 2016 Update SP04 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V16.01

* 23.08.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP06 pre verziu V16.01 - Evidencia pošty - aktualizácia registratúrneho plánu.- Popis úprav.

* 25. 07. 2016 Update SP03 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V16.01

* 21.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP05 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 3-04, 5-04, 6-04.- Popis úprav.

* 15.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP04 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 6-04.- Popis úprav.

* 06. 06. 2016 Update SP02 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V16.01

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu.
Mzdy - zmeny.
Mzdy pre začiatočníkov.

* 19.05.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP03 pre verziu V16.01 - Konsolidovaná ÚZ, DPH - kontrolný výkaz.

* 10. 05. 2016 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP03 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP03.

* 28.04.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP02 pre verziu V16.01 - RISSAM rozpočet - príprava podkladov (formát CSV)

* 20.04.2016 SP01 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP01 pre verziu V16.01 - Finančné výkazy I.Q 2016

* 24. 03. 2016 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP02 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP02.* 24. 02. 2016 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP01 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP01.

* 1.03.2016 SP06 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP6 pre verziu V15.01 - Volebné zoznamy - čistý pokračovací list

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

* 19.02.2016 SP05 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP5 pre verziu V15.01 - Základná finančná kontrola - PB, FA, PU. Popis úprav v SP05. Δ

* 18. 02. 2016 Update SP01 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V16.01 Opravená archivácia ELDP, zmenený Prehlad PDF z FSSR a iné drobné zmeny.

SEPA - koniec prechodného obdobia od 1.2.2016

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* Ponúkame Vám školenie na Evidenciu majetku. Termín.

webdesign a správa • miskerik.sk