IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 19.01

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Tlač predpisu

09.07.2008
Prosím Vás ako mám postupovať v programe nájomné pre nasadenie eura do uvedeného programu pre správnu tlač predpisu.

Podrobný popis nájdete tu Δ

05.06.2008
Evidencia bytov- spracovanie výmerov -tlač platobných výmerov typ FMX - netlačí, typ GMX zase tlačí ale nenaplnené údaje - netlačí meno.

Pri tlači výmerov, musia byť nastavené rovnaké typy výmerov pre jednotlivé byty - Odpredané, neodpredané a prenajaté t.j. buď všetky 3 budú mať nastavený výmer s príponou FMX alebo všetky 3 budú mať nastavený výmer s príponou GMX.

Vo výmeroch sa tlačí korešpondenčná adresa, o čom sme Vás informovali ešte po inštalácii verzie 07.01. Vo vašej databáze teda nemáte vyplnenú korešpondenčnú adresu. Preto môžete použiť voľbu v špeciálnych funkciách Hromadné zmeny - NASADENIE KOREŠPONDENČNEJ ADRESY - NASADENIE 1.KOREŠP.ADRESY a potom Vám bude vo výmeroch tlačiť meno.

webdesign a správa • miskerik.sk