IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Tlač predpisu

05.06.2008
Evidencia bytov - spracovanie predpisov -tlač predpisov typ FMX - netlačí, typ GMX zase tlačí ale nenaplnené údaje - netlačí meno.

Pri tlači predpisov, musia byť nastavené rovnaké typy predpisov pre jednotlivé byty - Odpredané, neodpredané a prenajaté t.j. buď všetky 3 budú mať nastavený predpis s príponou FMX alebo všetky 3 budú mať nastavený predpis s príponou GMX.

V predpisoch sa tlačí korešpondenčná adresa. Vo vašej databáze teda nemáte vyplnenú korešpondenčnú adresu. Preto môžete použiť voľbu v špeciálnych funkciách Hromadné zmeny - NASADENIE KOREŠPONDENČNEJ ADRESY - NASADENIE 1.KOREŠP.ADRESY a potom Vám bude v predpisoch tlačiť meno.

webdesign a správa • miskerik.sk