IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 24.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 22. 03. 2023 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. v znení MV SR č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia "Stredná úroveň". Softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 23.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Vybrané firmy - naši zákazníci

Softvér

Výrobné firmy

 • EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
 • PREMETAL MON s.r.o. Prešov
 • VERTIKAL servis, Prešov
 • Urbárska spoločnosť obce JAKUBANY pozem. spol.

Veľkosklady

 • KERAMIKA SOUKUP, s.r.o. Žilina
 • PRESTO Co., s.r.o.Prešov
 • INVEST EXTRA, s.r.o.Prešov
 • VYPI s.r.o.

Autoservisy

 • AUTOLANC s.r.o.
 • K Autoservis, s.r.o.
 • MANEX CAR, s.r.o.

Bytové družstvá, bytové podniky, SVB

 • BARDBYT, s.r.o. Bardejov
 • BD Humenné
 • BD Hontianske Moravce
 • BD Kežmarok
 • BD Snina
 • BD Stropkov
 • BD Svidník
 • BYHOS s.r.o., Stropkov
 • BYTENERG s.r.o. Medzilaborce
 • Bytový podnik Poprad s.r.o
 • BYTY s.r.o. Bardejov
 • DOMSPRAV s.r.o. Michalovce
 • Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o.
 • Mesto Humenné
 • Mesto Poprad
 • Mesto Prešov
 • Mesto Veľký Šariš
 • REFOSBYT, s.r.o. Košice
 • SaÚB, s.r.o. Giraltovce
 • OSBD Bardejov
 • SBD Vranov nad Topľou
 • SBD Revúca
 • SBD Sobrance
 • SLUŽBYT s.r.o. Svidník
 • Spravbyt,.r.o. Bardejov
 • SPRAVBYT SLOVAKIA s. r. o., Vranov nad Topľou
 • Spravbytherm s.r.o. Kežmarok
 • Spravcovská firma s.r.o. Spišská Nová Ves
 • SVB Bikoš I, Prešov
 • SVB M. Nešpora 61,63,65,67, Prešov
 • SVBaNP BYSTRÁ, Poprad
 • Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica

a ďalší

Mestá a obce

 • Mesto Medzilaborce
 • Mesto Hanušovce nad Topľou

  Obce Prešovského kraja, napr.:
  • Obec Babie
  • Obec Bajerov
  • Obec Banské
  • Obec Bzenov
  • Obec Demjata
  • Obec Hlinné
  • Obec Ľubovec
  • Obec Sedliská
  • Obec Plechotice
  • Obec Pušovce
  • Obec Podhorany
  • Obec Rokycany
  • Obec Torysa
  • a ďalšie

 • Obce Košického kraja, napr..
  • Obec Betlanovce
  • Obec Margecany
  • Obec Parchovany
  • Obec Smolník
  • Obec Viničky
  • a ďalšie

Auditorské a daňové kancelárie, Účtovnícke a audítorské činnosti

 • AUDANA AUDIT, s.r.o. Prešov
 • HAPOS s.r.o., Prešov
 • Audit Consult CD, s.r.o
 • SALDO-AUDIT Vranov, s.r.o.

Školy

 • Konzervatórium (Košice)
 • SOŠ Obchodu a služieb (Prešov)
 • Stredná umelecká škola (Prešov)
 • Základná umelecká škola (Hanušovce)
 • Cirkevná základná škola sv.Juraja (Svidník)
 • Cirkevná základná škola bl. P.P.Gojdiča (Prešov)
 • Základná škola (Sabinov)
 • Základná škola (Hanušovce)
 • Základná škola s materskou školou (Stakčín)
 • Základná škola s materskou školou (Zemplínske hámre)
 • Základná škola s materskou školou (Torysa)
 • a ďalšie

Počítačové siete

 • Mesto Medzilaborce
 • Opravovne MV SR Košice

webdesign a správa • miskerik.sk