IFOsoft

Aktuality

Od 01. 01. 2018 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 18.01

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Inštalácia update

Update a doplnky umožnujú bezplatnú aktualizáciu príslušných verzií programu.

Podrobný postup aktualizácie: Postup aktualizácie

webdesign a správa • miskerik.sk