IFOsoft

Prečo IFOsoft?

Kvalitný softvér

 • Dlhoročný vývoj
 • Platforma Windows
 • Sieťová verzia
 • Overená kvalita

Vynikajúce služby

 • Profesionálny vývoj
 • Špičkové vybavenie
 • Plný servis
 • Vynikajúca podpora
 • 100%-ná istota

Softvér pre

 • podnikateľov
 • obecné úrady
 • bytové podniky
 • softvér na zákazku

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Profil spoločnosti

Firma IFOsoft vznikla v máji 1989 a odvtedy sa venuje vývoju programového vybavenia pre osobné počítače. Hlavnou oblasťou je ekonomický softvér s podvojným aj jednoduchým účtovníctvom vo verziách pre podnikateľov, rozpočtové a príspevkové organizácie. Okrem ekonomického programu boli vyvinuté špeciálne programy pre potreby obecných úradov, evidenciu družstevných, štátnych a obecných bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov.

Programové vybavenie IFOsoft je funkčné na operačných systémoch Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, 32 bit aj 64 bit verzia.

Všetky programy sú schopné pracovať v lokálnej sieti ako aj vo verejnej sieti (vzdialené pracoviská).

webdesign a správa • miskerik.sk