IFOsoft

Prečo IFOsoft?

Kvalitný softvér

 • Dlhoročný vývoj
 • Platforma Windows
 • Sieťová verzia
 • Overená kvalita

Vynikajúce služby

 • Profesionálny vývoj
 • Špičkové vybavenie
 • Plný servis
 • Vynikajúca podpora
 • 100%-ná istota

Softvér pre

 • podnikateľov
 • obecné úrady
 • bytové podniky
 • softvér na zákazku

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 24.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 22. 03. 2023 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. v znení MV SR č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia "Stredná úroveň". Softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 23.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Profil spoločnosti

Firma IFOsoft vznikla v máji 1989 a odvtedy sa venuje vývoju programového vybavenia pre osobné počítače. Hlavnou oblasťou je ekonomický softvér s podvojným aj jednoduchým účtovníctvom vo verziách pre podnikateľov, rozpočtové a príspevkové organizácie. Okrem ekonomického programu boli vyvinuté špeciálne programy pre potreby obecných úradov, evidenciu družstevných, štátnych a obecných bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov.

Programové vybavenie IFOsoft je funkčné na operačných systémoch Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, 32 bit aj 64 bit verzia.

Všetky programy sú schopné pracovať v lokálnej sieti ako aj vo verejnej sieti (vzdialené pracoviská).

webdesign a správa • miskerik.sk