IFOsoft

Novinky

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Od 01. 01. 2018 je v platnosti nový cenník.

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Do programu Štatistika je doplnený nový výkaz zisťovania o Úplných nákladoch práce ÚNP 1-01.

Firma IFOsoft ziskala certifikát pre IS DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Adobe Reader 11

PDFCreator v2.1.1

Kontrola xml formátov

TeamViewer v7

Password required

Password:

webdesign a správa • miskerik.sk