IFOsoft

Novinky

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Do programu Štatistika je doplnený nový výkaz zisťovania o Úplných nákladoch práce ÚNP 1-01.

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Adobe Reader 11

PDFCreator v2.1.1

Kontrola xml formátov

TeamViewer v7

Password required

Password:

webdesign a správa • miskerik.sk