IFOsoft

Novinky

Od 01.06.2024 je v platnosti nový cenník.

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkami IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 22. 03. 2023 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. v znení MV SR č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia "Stredná úroveň". Softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 23.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Firma IFOsoft získala certifikát pre IS DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Kontrola xml formátov

TeamViewer v11

novaPDF x86

novaPDF x64

Školenia

* Správa registratúry

* Mzdová agenda.

* Evidencia majetku.

Password required

Password:

webdesign a správa • miskerik.sk