IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Špeciálny softvér a softvér na zakázku

V súčasnosti sú vyvinuté niektoré špeciálne programy, napr. Úkolové mzdy, Výrobné kalkulácie. Tieto programy sa upravujú podľa potrieb zákazníka, cena sa stanovuje dohodou.

Školské verzie programov - pre vyučovanie ekonomických predmetov v školách a rekvalifikačných kurzoch sa poskytuje školská verzia programového vybavenia za symbolickú cenu 100,- Sk

webdesign a správa • miskerik.sk