IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email, o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Služby

Okrem služieb, ktoré sú zahrnuté v cene programu, sa poskytujú tieto platené služby:

Hromadné školenie k programu v školiacom stredisku IFOsoft.

Školenie k programu - u používateľa, konzultácie a ďalšie služby, ktoré nevyžadujú reinštaláciu alebo zásah do programu.

Servisný zásah u používateľa - reinštalácia programu, nastavenie konfigurácie tlačiarní, nastavenie práce v sieti, preventívna prehliadka počítača a ďalšie služby vyžadujúce zásah do počítača.

Programátorský zásah - obnova údajov po poruche disku alebo poškodení vírusom, konverzie údajov z iných programov a ďalšie služby vyžadujúce odborný zásah programátora.

Služby účtovného poradcu - pri nábehu systému do prevádzky, návrh obehu účtovných dokladov, pomoc pri spracovaní účtovných uzávierok.

Ďalšie informácie o programoch a službách Vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo osobne na nižšie uvedenej adrese. Bezplatné predvedenie programu v priestoroch firmy IFOsoft, prosíme, dohodnúť vopred telefonicky.

webdesign a správa • miskerik.sk