IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email, o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hotline

Zakúpením aktuálnej verzie má zákazník bezplatne nárok na:

 • poradenské služby cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. - riešenie konkrétnych otázok k ovládaniu programu,
 • poskytovanie programových úprav (SP) v priebehu roka
 • registračné poplatky na už zakúpené aktuálne licencie

Do poradenských služieb cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu nepatrí napr.:

 • inštalácia a konfigurácia programu,
 • zaškolenie obsluhy,
 • účtovné, daňové a legislatívne poradenstvo,
 • riešenie problémov s HW používateľa,
 • hľadanie chýb v údajoch nahratých v programovom vybavení,
 • archivácia údajov ani spätná obnova údajov,

Tieto služby budú faktúrované ako samostatná služba zákazníkovi v zmysle platného cenníka.

Poradenstvo k aktuálnym verziám programov poskytujeme aj na e-mailovej adrese ifosoft@ifosoft.sk

Skôr ako nás kontaktujete, pripravte si nasledujúce údaje, aby sme urýchlili vyriešenie Vášho problému a predišli zbytočným nedorozumeniam

 • Meno užívateľa / firma/
 • Podrobný popis Vášho problému ( presné hlásenie programu ), v ktorej agende ( prijaté faktúry, mzdy, majetok, sklad...) a v ktorom kroku sa objavili nejasnosti a problémy.
 • Operačný systém a verzia ( Windows 10, Windows 8,...)
 • Pracuje program v sieti?
 • Typ tlačiarne, na ktorej sa tlačia výstupy ( pri problémoch s tlačou).
webdesign a správa • miskerik.sk