IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Oprava vyúčtovania

26.05.2008
Kompletne sme uzavreli vyúčtovanie, preniesli sme výsledky vyúčtovania do patričného mesiaca. Ale dnes sa ozvali zástupcovia z jednej bytovky, že im bolo nesprávne vyúčtované teplo. Na základe toho sme túto bytovku opravili, ale neviem akým spôsobom dostanem výsledok vyúčtovania správne do mesačných úhrad, kde mám celé vyúčtovanie prenesené.

Pri oprave a spätnom zápise vyúčtovania môžu nastať 2 prípady:

   a) ak máte urobenú už mesačnú uzávierku:

Vykonáte export pre evidenciu bytov a zvolíte mesiac, v ktorom ste zaúčtovali vyúčtovanie, (napr. 2008/05). Potom vykonate prepočet údajov v archíve.

   b) ak nemáte urobenú mesačnú uzávierku:

Vykonáte zápis výsledkov vyúčtovania. POTOM JE POTREBNÉ VYKONAŤ PREPOČET V ARCHÍVE až po aktuálny mesiac (minimálne od mesiaca pred zápisom vyúčtovania!!! až po zápis do aktuálneho mesiaca), tým sa zohľadní nové vyúčtovanie.

Rozdelenie / Spojenie položiek tepla

24.05.2008
Neviem kde robím chybu, ale v konečnej tlačovke mi nezlúči TÚV, ale tlačí mi náklady podrobne: základná, spotrebná, variabilná,fixná...

Nespustili ste funkcie Rozdelenie/Spojenie položiek tepla - hneď nad Ručnou opravou....

Kód správcu

20.05.2008
Celý rok sme mali kód správcu VU a po zmene na SRO od nového roku je kód BP.Tým, že sme spracovávali vyúčtovanie s kódom VU v nájomnom, opravili sme hromadnou zmenou vybraté mesiace 1-12 kód správcu na BP avšak napriek tomu v konečnom vyúčtovaní tento kód neťahá. Je možné, že neťahá kód z dôvodu, že táto oprava bola uskutočnená až po uzatvorení vyúčtovania?.

Áno, je to z toho dôvodu. Dorobili sme novú Vás voľbu v špeciálnych funkciách vo vyúčtovaní - HROMADNE ZMENY / NASADENIA - NASADENIE KÓDU SPRÁVCU - kde si môžete kód hromadne zmeniť na taký aký potrebujete. Samozrejme program predpokladal kód správcu, aký bol v evidencii bytov. Teda v evidencii bytov skontrolujte (pre istotu) kód správcu a tento nasadíte do vyúčtovania.

webdesign a správa • miskerik.sk