IFOsoft

Registrácia programu

9.10.2007
Ako registrovať program IFOsoft v prípade novej registrácie ?

Po odštartovaní programového vybavenia, potvrďte Súbor, z ponuky vyberte Registráciu. Zobrazí sa okno, v pravom hornom rohu potvrďte Výber disku. Vyberte disk, na ktorom je nakopírovaný regist.dat. Pri novej inštalácii je to CD médium. Pri opätovnej registrácii to môže byť disketa alebo pomocný adresár na pevnom disku. Postupujte podľa pokynov programu. Program vygeneroval kódy, ktoré nadiktujte pracovníkovi IFOsoftu a on Vám vygeneruje protikód. Program zahlási úspešnú registráciu. Ukončite prácu v programe. Opätovne odštartujte program. V hlavičke sa zobrazí licencia a program bude pracovať bez obmedzenia. Podrobnejší popis nájdete v príručke Registrácia softvéru IFOsoft a v príručke Update registrácie softvéru IFOsoft.

webdesign a správa • miskerik.sk