IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Registrácia programu

Ako registrovať program IFOsoft v prípade novej registrácie?

Po odštartovaní programového vybavenia, potvrďte Súbor, z ponuky vyberte Registráciu. Zobrazí sa okno, v pravom hornom rohu potvrďte Výber disku. Vyberte disk, na ktorom je nakopírovaný regist.dat. Pri novej inštalácii je to CD médium. Pri opätovnej registrácii to môže byť USB kľúč alebo pomocný adresár na pevnom disku. Postupujte podľa pokynov programu. Program vygeneroval kódy, ktoré nadiktujte pracovníkovi IFOsoftu a on Vám vygeneruje protikód. Program zahlási úspešnú registráciu. Ukončite prácu v programe. Opätovne odštartujte program. V hlavičke sa zobrazí licencia a program bude pracovať bez obmedzenia. Podrobnejší popis nájdete v príručke Registrácia softvéru IFOsoft a v príručke Update registrácie softvéru IFOsoft.

webdesign a správa • miskerik.sk