IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Inštalácia nového programu

Ako postupovať pri inštalácii nového programu IFOsoft?

Inštalačným súborom je SETUP.exe, ktorý spustíte dvojitým stlačením ľavého tlačítka myši. Postupne budú nabiehať informačné okná, ktoré si pozorne prečítajte. Riaďte sa pokynmi programu.
Podrobný popis inštalácie nájdete v príručke Inštalácia softvéru IFOsoft.

webdesign a správa • miskerik.sk