IFOsoft

Inštalácia nového programu

9.10.2007
Ako postupovať pri inštalácii nového programu IFOsoft?

Inštalačným súborom je SETUP.exe, ktorý spustíte dvojitým stlačením ľavého tlačítka myši. Postupne budú nabiehať informačné okná, ktoré si pozorne prečítajte. Riaďte sa pokynmi programu.
Podrobný popis inštalácie nájdete v príručke Ištalácia softvéru IFOsoft.

webdesign a správa • miskerik.sk