IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Rozpočtové, príspevkové a obce

Verzia V 21.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
31.05.2021SP01OB210101.zipV21.01 - PU - číslovanie dokladov a rozpočtových opatrení

Verzia V 20.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
28.04.2020SP04OB200104.zipV20.01 - Úprava výkazu FIN2-04
23.04.2020SP03OB200103.zipV20.01 - Úprava výkazu FIN4-04
17.03.2020SP02OB200102.zipV20.01 - Zoznam obývaných domov
17.02.2020SP01OB200101.zipV20.01 - úprava oznámenia o čase a mieste konania doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí

Verzia V 19.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
08.01.2020SP06OB190106.zipV19.01 - Zmeny v EV- tlač hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR
17.12.2019SP05OB190105.zipV19.01 - Zmeny v EV-voľby do NR SR
05.11.2019SP04OB190104.zipV19.01 - Zmeny v DA, PU, FA
25.04.2019SP03OB190103.zipV19.01 - Zmeny v DA a EV (hlasovací preukaz)
12.04.2019SP02OB190102.zipV19.01 - Voľby do Európskeho parlamentu
15.03.2019SP01OB190101.zipV19.01 - Zmeny v EO, PU, DA

webdesign a správa • miskerik.sk