IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 19.01

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Rozpočtové, príspevkové a obce

Verzia V 19.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
25.04.2019SP03OB190103.zipV19.01 - Zmeny v DA a EV (hlasovací preukaz)
12.04.2019SP02OB190102.zipV19.01 - Voľby do Európskeho parlamentu
15.03.2019SP01OB190101.zipV19.01 - Zmeny v EO, PU, DA

Verzia V 18.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
11.02.2019SP09OB180109.zipV18.01 - EV- tlač oznámenia o čase a mieste konania volieb
05.12.2018SP08OB180108.zipV18.01 - PU - príprava rozpočtu na rok 2019
05.10.2018SP07OB180107.zipV18.01 - EO - úprava tlače: Zoznam voličov a Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
17.09.2018SP06OB180106.zipV18.01 - EO - voľby do orgánov samosprávy obcí
04.07.2018SP05OB180105.zipV18.01 - PU, EO, HM, SR
28.05.2018SP04OB180104.zipV18.01 - GDPR
21.05.2018SP03OB180103.zipV18.01 - príprava KUZ pre import do RISSAM vo formáte CSV
18.04.2018SP02OB180102.zipV18.01 - Upravený export CSV pre FIN1-12, Doplnený export výkazov pre NUJ organizácie
16.04.2018SP01OB180101.zipV18.01 - Štvrťročné výkazy FIN

Verzia V 17.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
09.02.2018SP08OB170108.zipV17.01 - HB - Mimoriadna aktualizácia HB pre PP z miezd V18.01.
16.01.2018SP07OB170107.zipV17.01 - PU - Export súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok do RISSAM
02.01.2018SP06 1. 10.1.2018 OB170106.zipV17.01 - PU - Export rozpočtu do RISSAM, úprava tlače rozhodnutí pre rok 2018 - TKO
26.09.2017SP05OB170105.zipV17.01 - EO - Voľby do VUC 2017,PU rozpočet - očakávaná skutočnosť
01.06.2017SP04OB170104.zip'-V17.01 - DCOM '
15.04.2017SP03 OB170103.zipV17.01 - DA, PU, FA, KO, IM, DCOM
11.04.2017SP02OB170102.zipV17.01 - FIN 3-04, FIN 4-04
27.02.2017SP01 1. 8.3.2017 OB170101.zipV17.01 - Konverzia údajov - Dane a poplatky, tlač spisových obalov

webdesign a správa • miskerik.sk