IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Rozpočtové, príspevkové a obce

Verzia V 23.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
11.08.2023SP03OB230103.zipV23.01 - EV - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR
17.04.2023SP02OB230102.zipV23.01 - PU - úprava definície finančných výkazov FIN3-04 a FIN4-04, doplnený popis pre prípravu finančných výkazov
16.04.2023SP01OB230101.zipV23.01 - Drobné úpravy novej verzie pre rok 2023

Verzia V 22.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
12.12.2022SP06OB220106.zipV22.01 - EV - Referendum
07.09.2022SP05OB220105.zipV22.01 - EV - Volebné zoznamy
13.07.2022SP04OB220104.zipV22.01 - PU - Úprava finančných výkazov FIN 4-04, 5-04
08.04.2022SP03OB220103.zipV22.01 - PU - Úprava finančných výkazov FIN 2-04, 3-04, 4-04, 5-04, 6-04. DA - doplnená funkcia na podrobné zobrazenie úhrad v archíve pre TKO
07.04.2022SP01OB220101.zipV22.01 - Správa registratúry - zobarazenie čísla spisu pri uzavretých spisoch
webdesign a správa • miskerik.sk