IFOsoft

Rozpočtové, príspevkové a obce

Verzia V 17.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
16.01.2018SP07OB170107.zipV17.01 - PU - Export súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok do RISSAM
02.01.2018SP06 1. 10.1.2018 OB170106.zipV17.01 - PU - Export rozpočtu do RISSAM, úprava tlače rozhodnutí pre rok 2018 - TKO
26.09.2017SP05OB170105.zipV17.01 - EO - Voľby do VUC 2017,PU rozpočet - očakávaná skutočnosť
01.06.2017SP04OB170104.zip'-V17.01 - DCOM '
15.04.2017SP03 OB170103.zipV17.01 - DA, PU, FA, KO, IM, DCOM
11.04.2017SP02OB170102.zipV17.01 - FIN 3-04, FIN 4-04
27.02.2017SP01 1. 8.3.2017 OB170101.zipV17.01 - Konverzia údajov - Dane a poplatky, tlač spisových obalov

Verzia V 16.01

Mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

DátumSP Zmena SúborPopis
06.02.2017SP09 OB160109.zipV16.01 - Výkaz o dani z nehnuteľnosti - export do RISSAM
27.12.2016SP08 OB160108.zipV16.01 - Export rozpočtu do RISSAM
05.12.2016SP07 OB160107.zipV16.01 - DA, PU
23.8.2016SP06 OB160106.zipV16.01 - Evidencia pošty - aktualizácia registratúrneho plánu
21.7.2016SP05 OB160105.zipV16.01 - Výkaz FIN 3-04, 5-04, 6-04
15.7.2016SP04 OB160104.zipV16.01 - Výkaz FIN 6-04. Zmeny v moduloch : PU, FA, DA, PB
19.5.2016SP03 OB160103.zipV16.01 - Konsolidovaná ÚZ, DPH. Zmeny v moduloch : KO, PU, DPH, EO, POS, FA, IM, SA, SK
28.4.2016SP02 OB160102.zipV16.01 - RISSAM rozpočet - príprava podkladov (formát CSV).
20.4.2016SP01 OB160101.zipV16.01 - Finančné výkazy I.Q 2016.

webdesign a správa • miskerik.sk