IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 19.01

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Mzdy

Verzia 19.01 (od 01. 01. 2019)

DátumModulZmenaSúborVerPopis
08. 04. 2019MZDY MZ190102.zip19.01. SP02 SP02 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
01. 02. 2019MZDY MZ190101.zip19.01. SP01 SP01 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Verzia 18.01 (od 01. 01. 2018)

DátumModulZmenaSúborVerPopis
10. 12. 2018MZDY MZ180106.zip18.01. SP06 SP06 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
12. 10. 2018MZDY MZ180105.zip18.01. SP05 SP05 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
28. 06. 2018MZDY MZ180104.zip18.01. SP04 SP04 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
25. 05. 2018MZDY 1. 29.5.2018 MZ180103.zip18.01. SP03SP03 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
04. 03. 2018MZDY MZ180102.zip18.01. SP02 SP02 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
06. 02. 2018MZDY MZ180101.zip18.01. SP01SP01 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Verzia 17.01 (od 01. 01. 2017)

DátumModulAdrSúborVerPopis
09. 01. 2018MZDYMZ MZ170104.zip17.01SP04 Úpravy sú popísané v priloženom letáku.- Popis úprav.
25. 07. 2017MZDYMZ MZ170103.zip17.01SP03 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
31. 03. 2017MZDYMZ MZ170102.zip17.01SP02 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
08. 03. 2017MZDYMZ MZ170101.zip17.01SP01 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Štatistika (TREXIMA)

Verzia 17.01 ( od 01. 01. 2017)

DátumModulAdrSúborVerPopis
31. 03. 2017StatistikaIZ IZ170101.zip17.01SP01 Úpravy sú popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Hlásenie na daňový úrad (HDU)

webdesign a správa • miskerik.sk