IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Mzdy

Verzia 24.01 (od 01. 01. 2024)

DátumModulZmenaSúborVerPopis
08. 03. 2024MZDY MZ240102.zip SP02 - Popis úprav.
07. 02. 2024MZDY MZ240101.zip SP01 - Popis úprav.

Verzia 23.01 (od 01. 01. 2023)

DátumModulZmenaSúborVerPopis
27. 11. 2023MZDY MZ230105.zip SP05 - Popis úprav.
04. 08. 2023MZDY MZ230104.zip SP04 - Popis úprav.
18. 05. 2023MZDY MZ230103.zip SP03 - Popis úprav.
12. 04. 2023MZDY MZ230102.zip SP02 - Popis úprav.
31. 01. 2023MZDY MZ230101.zip SP01 - Popis úprav.

Štatistika (TREXIMA)

Hlásenie na daňový úrad (HDU)

webdesign a správa • miskerik.sk