IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 19.01

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

LIEH oznamovacia povinnosť

Verzia Windows V 10.01

DátumPopisSúborLIEH - oznamovacia povinnosť
23.02.2011 SP02LIEH100102.zipMesačné oznámenie predaja SBL (formát XML)

Adresa pre zasielanie xml súborov:

Colná správa Slovenskej republiky: https://liehweb.financnasprava.sk

webdesign a správa • miskerik.sk