IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 24.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 22. 03. 2023 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. v znení MV SR č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia "Stredná úroveň". Softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 23.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

LIEH oznamovacia povinnosť

Verzia

DátumPopisSúborLIEH - oznamovacia povinnosť

Adresa pre zasielanie xml súborov:

Colná správa Slovenskej republiky: https://liehweb.financnasprava.sk

webdesign a správa • miskerik.sk