IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Byty

Evidencia bytov pre BD, BH a Spoločenstvá, Evidencia meračov, Fond opráv, Členská evidencia a VVP, Vyúčtovanie

Verzia 21.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
03.05.2021BYTY BY210103.zip SP03 SP03 Aktualizácia Evidencie bytov, Meračov, VVS, VY a iné zmeny. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
22.03.2021BYTY BY210102.zip SP02 SP02 Aktualizácia Meračov, VVS, VY a iné zmeny. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
22.02.2021BYTY BY210101.zip SP01 SP01 Aktualizácia Meračov a iné zmeny. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Verzia 20.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
17.06.2020BYTY BY200104.zip SP04 SP04 Aktualizácia vyúčtovania - tvorba nového predpisu a iné vylepšenia, úpravy v meračoch, BD, BH... Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
23.04.2020BYTY BY200103.zip SP03 SP03 Aktualizácia vyúčtovania - ZF, tvorba nového predpisu a iné vylepšenia, úpravy v meračoch, VVS... Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
11.03.2020BYTY BY200102.zip SP02 SP02 Aktualizácia vybraných tlačových zostáv a iné vylepšenia. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
16.02.2020BYTY BY200101.zip SP01 SP01 Opravena konverzia vyúčtovania a zostava pre Merače Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

webdesign a správa • miskerik.sk