IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 19.01

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Oznámenie o zmene právnej formy

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Byty

Evidencia bytov pre BD, BH a Spoločenstvá, Evidencia meračov, Fond opráv, Členská evidencia a VVP, Vyúčtovanie

Dôležité upozornenie:

Z dôvodu, že doteraz nebola zapracovaná do všetkých modulov automatická kontrola aktualizácií programového modulu na webovom sídle www.ifosoft.sk, tak nebolo možné vykonať automatickú kontrolu aktualizácii. Od tejto verzie aktualizácie, je zapracovaná automatická kontrola aktualizácii. K tomu však je potrebné, aby ste túto aktualizáciu (jednorázovo) vykonali ručne následovne: Konfigurácia a údržba systému (na hornej lište)

1. „Konfigurácia programu“ – „Kontrola SP na www.ifosoft.sk“ nastavte na „A“

2 Spustíte znova program a znova ideme do voľby Konfigurácia a údržba systému (na hornej lište) – „Aktualizácia programu UPDATE“ – „Zistenie aktuálnej verzie na web stránke“. Teraz po kladnej odpovedí na otázku aktualizácie, dôjde k potrebnej aktualizácii programového modulu. Od teraz, ak budete mať povolená kontrolu aktualizácii, bude program každý deň pri prvom štarte programu kontrolovať aktualizácie na webovom sídle www.ifosoft.sk.

3. Táto činnosť platí pre všetky moduly okrem BH/BH, kde táto kontrola už bola zapracovaná.

Verzia 18.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
02.12.2018 Evidencia bytovBDW1801 BHW1801BY180105.zip18.01Úprava SP05. Popis úprav v [[Attach:BY1801_SP05.pdf|]
26.07.2018 Evidencia bytovBDW1801 BHW1801BY180104.zip18.01Úprava SP04. Popis úprav v [[Attach:BY1801_SP04.pdf|]
25.05.2018 Evidencia bytovBDW1801 BHW1801BY180103.zip18.01Úprava SP03. Popis úprav v [[Attach:BY1801_SP03.pdf|]
13.05.2018 Evidencia bytovBDW1801 BHW1801BY180102.zip18.01Úprava SP02. Popis úprav v [[Attach:BY1801_SP02.pdf|]
11.02.2018 16.02.2018Evidencia bytovBDW1801 BHW1801BY180101.zip18.01Úprava SP01 drobné zmeny a úpravy. Popis úprav v [[Attach:BY1801_SP01.pdf|]

Verzia 17.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
12.03.2017 Evidencia bytovBDW1701 BHW1701BY170101.zip17.01Úprava SP01 drobné zmeny a opravené preklepy Popis úprav v [[Attach:BY1701_SP01.pdf|]

webdesign a správa • miskerik.sk