IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Byty

Evidencia bytov pre BD, BH a Spoločenstvá, Evidencia meračov, Fond opráv, Členská evidencia a VVP, Vyúčtovanie

Verzia 23.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
23.02.2023BYTY BY230101.zip SP01 SP01 Aktualizácia Evidencie bytov. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

Verzia 22.01

DátumModulAdrSúborVerPopis
24.04.2022BYTY BY220102.zip SP02 SP02 Aktualizácia Fondu opráva a Vyúčtovania bytov. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.
29.03.2022BYTY BY220101.zip SP01 SP01 Aktualizácia Evidencie bytov a meračov. Úpravy sú bližšie popísané v priloženom letáku. - Popis úprav.

webdesign a správa • miskerik.sk