IFOsoft

Novinky

Od 01.01.2020 je v platnosti nový cenník.

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkami IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Firma IFOsoft získala certifikát pre IS DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Kontrola xml formátov

TeamViewer v11

novaPDF x86

novaPDF x64

Školenia

* Správa registratúry

* Mzdová agenda.

* Evidencia majetku.

Úvod

Verzie na rok 2020
Vážení obchodní partneri, nové verzie programového vybavenia platné pre rok 2020 (v20.01) sa budú poskytovať elektronicky (prostredníctvom internetu). Emailom dostanete informáciu (link), kde si stiahnete novú verziu. Inštalačné CD už nebudeme poskytovať. V prípade potreby inštalačného CD, Vám ho vieme pripraviť za poplatok 6,00 EUR bez DPH / 7,20 EUR s DPH. Popis inštalácie.

* 08. 01. 2020 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP06 pre verziu V19.01 - Popis úprav (EV - tlač hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR ).

* 17.12.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP05 pre verziu V19.01 - Popis úprav (EV - voľby do NR SR ).

* 05.11.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP04 pre verziu V19.01 - Popis úprav ( DA, PU, FA ).

12.09.2019 Update SP04 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V19.01

19.07.2019 Update SP03 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V19.01

E-kasa
Vážení obchodní partneri, na základe množstva dopytov sme pre Vás pripravili informáciu o súčasnom stave prechodu na pokladnicu eKasa. Je veľmi dôležité požiadať Finančnú správu o pridelenie online kódu pokladnice eKasa klient bez zbytočného odkladu. Žiadať o kód môžete aj vtedy, keď ste si ešte nevybrali, nemáte zakúpenú a dodanú novú online pokladnicu, resp. nemáte dodaný upgrade pokladnice, ktorú používate. Každý, kto do dnešného dňa tak nevykonal, nech tak urobí bezodkladne. Žiadosť je potrebné podať na portáli finančnej správy po prihlásení do svojej Osobnej internetovej zóny. Vyberte časť formuláre, Pokladnice e-kasa klient,Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient(ZoPKEKKv19).

* 25.04.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP03 pre verziu V19.01 - Popis úprav ( DA, EV ).

* 12.04.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP02 pre verziu V19.01 - Popis úprav (Voľby do Európskeho parlamentu).

08.04.2019 Update SP02 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V19.01

* 15.03.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP01 pre verziu V19.01 - Popis úprav.

* 20.02.2019 - eKasa
eKasa už o pár mesiacov.

01.02.2019 Update SP01 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V19.01

15.01.2019 Štatistika
na základe informácie od spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. zber údajov štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za posledný štvrťrok 2018 bude prebiehať už v novej štruktúre. Spracovanie štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR) 1-04 za 4.štvrťrok 2018 ( kumulatívne za 1 – 12/2018 ) bude možne LEN v novej verzii programu TREXIMA 19.01 a v programe MZDY V19.01, ktorú v súčasnej dobe distribuujeme.

Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

03.07.2018 Registračné pokladnice
Výrobca elektronických registračných pokladníc (ERP) Elcom, ukončil podporu na pokladnice Euro 1000 a Euro 2000. Na týchto pokladniciach je možné vykonávať servis iba do vyčerpania skladových zásob náhradných dielov. V prípade neopraviteľnosti poruchy dôsledkom vyčerpania zásob náhradných dielov, bude potrebné ERP vymeniť za iný certifikovaný model ERP. V prípade nejasností neváhajte nás kontaktovať.

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

webdesign a správa • miskerik.sk