IFOsoft

Novinky

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkami IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

Od 01. 03. 2019 je v platnosti nový cenník.

Dňa 22.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte.

Do programu Štatistika je doplnený nový výkaz zisťovania o Úplných nákladoch práce ÚNP 1-01.

Firma IFOsoft ziskala certifikát pre IS DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Hrobové miesta

Obchodné podmienky.

Užitočné odkazy

Adobe Reader 11

PDFCreator v2.1.1

Kontrola xml formátov

TeamViewer v7

Úvod

* 5.11.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP04 pre verziu V19.01 - Popis úprav ( DA, PU, FA ).

12. 09. 2019 Update SP04 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V19.01

19. 07. 2019 Update SP03 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V19.01

E-kasa
Vážení obchodní partneri, na základe množstva dopytov sme pre Vás pripravili informáciu o súčasnom stave prechodu na pokladnicu eKasa. Je veľmi dôležité požiadať Finančnú správu o pridelenie online kódu pokladnice eKasa klient bez zbytočného odkladu. Žiadať o kód môžete aj vtedy, keď ste si ešte nevybrali, nemáte zakúpenú a dodanú novú online pokladnicu, resp. nemáte dodaný upgrade pokladnice, ktorú používate. Každý, kto do dnešného dňa tak nevykonal, nech tak urobí bezodkladne. Žiadosť je potrebné podať na portáli finančnej správy po prihlásení do svojej Osobnej internetovej zóny. Vyberte časť formuláre, Pokladnice e-kasa klient,Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient(ZoPKEKKv19).

15.1.2019 bola distribuovaná nová verzia programu Mzdy

* 25.04.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP03 pre verziu V19.01 - Popis úprav ( DA, EV ).

* 12.04.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP02 pre verziu V19.01 - Popis úprav (Voľby do Európskeho parlamentu).

08. 04. 2019 Update SP02 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V19.01

* 15.03.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V19.01
SP01 pre verziu V19.01 - Popis úprav.

* 20.02.2019 - eKasa
eKasa už o pár mesiacov.

* 11.02.2019 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP09 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

01. 02. 2019 Update SP01 pre program Mzdy V 19.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V19.01

Verzie programov pre rok 2019
15.1.2019 bola distribuovaná nová verzia programu Mzdy pre rok 2019 (V19.01). V týchto dňoch pripravujeme update SP01, v ktorom budú zapracované exporty XML súborov, ktoré sú zverejnené na stránke finančnej správy SR.

15. 1. 2019 Štatistika
na základe informácie od spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. zber údajov štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za posledný štvrťrok 2018 bude prebiehať už v novej štruktúre. Spracovanie štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR) 1-04 za 4.štvrťrok 2018 ( kumulatívne za 1 – 12/2018 ) bude možne LEN v novej verzii programu TREXIMA 19.01 a v programe MZDY V19.01, ktorú v súčasnej dobe distribuujeme.

10. 12. 2018 Update SP06 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP06 pre verziu V18.01

* 05.12.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP08 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* 02. 12. 2018 Update SP05 Pre Evidenciu bytov a príslušných modulov bytov V 18.01
- Popis úprav. SP05 pre verziu V18.01

12. 10. 2018 Update SP05 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP05 pre verziu V18.01

* Ponúkame Vám školenie k programu Hmotný a nehmotný majetok. Termín 18.10.2018 a 24.10.2018 je naplnený. Nový termín je 25.10.2018.

* 05.10.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP07 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

* 17.09.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP06 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

* 26. 07. 2018 Update SP04 Pre Evidenciu bytov a príslušných modulov bytov V 18.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V18.01

* 04.07.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP05 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

03. 07. 2018 Registračné pokladnice
Výrobca elektronických registračných pokladníc (ERP) Elcom, ukončil podporu na pokladnice Euro 1000 a Euro 2000. Na týchto pokladniciach je možné vykonávať servis iba do vyčerpania skladových zásob náhradných dielov. V prípade neopraviteľnosti poruchy dôsledkom vyčerpania zásob náhradných dielov, bude potrebné ERP vymeniť za iný certifikovaný model ERP. V prípade nejasností neváhajte nás kontaktovať.

03. 07. 2018 Výkaz poistného za 7.2018
Podľa informácie zo SP Výkaz poistného za nepravidelný príjem za 7.2018 bude možné do SP poslať až po 26. 7. 2018.

28. 06. 2018 Update SP04 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V18.01

* 29. 05. 2018 Update SP03 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V18.01

* 28.05.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP04 pre verziu V18.01 - Popis úprav.

* 25. 05. 2018 Update SP03 Pre Evidenciu bytov a príslušných modulov bytov V 18.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V18.01

* 25. 05. 2018 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 18.01
SP03 pre verziu V18.01 Popis úprav v SP03.

* 21.05.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP03 pre verziu V18.01 - príprava KUZ pre import do RISSAM vo formáte CSV.Popis úprav.

* Ponúkame Vám školenie k programu Mzdová agenda. Termín 07.6.2018. Na prihlásenie napíšte mail na ifosoft@ifosoft.sk

* 18.04.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP02 pre verziu V18.01 - Upravený export CSV pre FIN_112, Doplnený export výkazov pre NUJ organizácie. Popis úprav.

* 16.04.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V18.01
SP01 pre verziu V18.01 - Štvrťročné výkazy. Popis úprav.

* Ponúkame Vám školenie k programu IFOReg_D - Správa registratúry. Termín 12.4.2018 a 19.4.2018 je už naplnený. Nový Termín.

* 04. 03. 2018 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 18.01
SP02 pre verziu V18.01 Popis úprav v SP02.

* 04. 03. 2018 Update SP02 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V18.01

* 11. 02. 2018 Update SP01 Pre Evidenciu bytov a príslušných modulov bytov V 18.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V18.01

* 09. 02. 2018 Mimoriadna aktualizácia SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V17.01 len pre HB
SP02 pre verziu V17.01 Popis úprav v SP02.

* 09.02.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP08 pre verziu V17.01 - Mimoriadna aktualizácia HB. Popis úprav.

* 07. 02. 2018 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 18.01
* 15.02.2018 Úprava výpočtu DPPO. SP01 pre verziu V18.01 Popis úprav v SP01.

* 06. 02. 2018 Update SP01 pre program Mzdy V 18.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V18.01

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody Zoznam vydaných certifikátov

* 16.01.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP07 pre verziu V17.01 - PU: Export súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok do RISSAM. Popis úprav.

* 09. 01. 2018 Update SP04 pre program Mzdy V 17.01 Aktualizované tlačivo Potvrdenie o príjme.
- Popis úprav. SP04 pre verziu V17.01

* 02.01.2018 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP06 pre verziu V17.01 - PU: Export rozpočtu do RISSAM, DA: tlač rozhodnutí pre rok 2018 - TKO. Popis úprav.

* 20.12.2017 Informácia o certifikácii programového vybavenia Registratúra IFOsoft a ePodateľne DCOM: Dňa 19.12.2017 sme úspešne absolvovali certifikáciu prepojenia ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu.

* 12.12.2017 Informácia o certifikácii programového vybavenia Registratúra IFOsoft: Dňa 22.11.2017 sme splnili podmienky MV SR na posúdenie zhody elektronického informačného systému na správu registratúry IFOsoft. ​V súčasnosti​ prebiehajú administratívne práce s vydaním certifikátu ako aj činnosti spojené so zverejnením v zozname na webovom sídle MV SR. Súčasne Vám oznamujeme, že prebieha skúšobná certifikácia na prepojení ePodateľne DCOM s Registratúrou IFOsoft, pričom finálna certifikácia je naplánovaná do konca roka 2017.

* 24.10.2017 - Voľby 2017
Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie. Postup.

* 26.09.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP05 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* 25. 07. 2017 Update SP03 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V17.01

* 01.06.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP04 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* Dňa 22.03.2017 sme získali Akceptačný protokol o pripravenosti nášho programového vybavenia Mzdová agenda na elektronickú komunikáciu s Elektronickou podateľňou (EP) ZP Dôvera. Používaním online komunikácie sa zrýchli a zjednoduší posielanie Mesačných výkazov do ZP. V prípade záujmu o priame prepojenie programu Mzdy na ZP Dôvera nás kontaktujte na: ifosoft@ifosoft.sk Viac informácií získate TU alebo www.dovera.sk

* 15.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP03 pre verziu V17.01 - Popis úprav.

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* 11.04.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP02 pre verziu V17.01 - PU: FIN3-04 a FIN4-04. Popis úprav.

* 31. 03. 2017 Update SP02 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V17.01

* 31. 03. 2017 Update SP01 pre program Štatistika V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 13. 03. 2017 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 17.01
SP01 pre verziu V17.01 Popis úprav v SP01.

* 12. 03. 2017 Update SP01 pre Evidenciu bytov a jeho modulov V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 08. 03. 2017 Update SP01 pre program Mzdy V 17.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V17.01

* 27.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V17.01
SP01 pre verziu V17.01 - DA: Konverzia údajov - Dane a poplatky, REG: tlač spisových obalov. Popis úprav.

* 06.02.2017 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP09 pre verziu V16.01 - PU: Výkaz o dani z nehnuteľnosti - export do RISSAM. Popis úprav.

* 27.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP08 pre verziu V16.01 - PU: export rozpočtu do RISSAM, výkaz FIN604. Popis úprav.

* 05.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP07 pre verziu V16.01 - Import údajov - DCOM.- Popis úprav.

* 23.08.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP06 pre verziu V16.01 - Evidencia pošty - aktualizácia registratúrneho plánu.- Popis úprav.

* 21.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP05 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 3-04, 5-04, 6-04.- Popis úprav.

* 15.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP04 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 6-04.- Popis úprav.

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu.
Mzdy - zmeny.
Mzdy pre začiatočníkov.

* 19.05.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP03 pre verziu V16.01 - Konsolidovaná ÚZ, DPH - kontrolný výkaz.

* 10. 05. 2016 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP03 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP03.

* 28.04.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP02 pre verziu V16.01 - RISSAM rozpočet - príprava podkladov (formát CSV)

* 20.04.2016 SP01 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP01 pre verziu V16.01 - Finančné výkazy I.Q 2016

* 24. 03. 2016 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP02 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP02.* 24. 02. 2016 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP01 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP01.

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

SEPA - koniec prechodného obdobia od 1.2.2016

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* Ponúkame Vám školenie na Evidenciu majetku. Termín.

webdesign a správa • miskerik.sk